REKUPERACJA

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepła, która coraz częściej jest
stosowana w domach mieszkalnych
oraz instytucjach.

Strona w budowie